Veriora Valla Vaatleja

ALATES JAANUARIKUUST 2018 SAAVAD ENDISE VERIORA VALLA INIMESED KAASTÖID SAATA RÄPINA RAHVALEHELE, vt allpool olevat infot.

Räpina Vallavalitsuse haridus- ja kultuurispetsialist Anu-Cristine Tokko ootab täiendusi  Räpina valla kultuurikalendrisse.

Palun sedakorda teavet ürituste kohta, mis leiavad aset vahemikus 19. veebruar kuni 31. märts. (Oodatud on loomulikult teave ka hilisemate ja varasaemate sündmuste kohta.)
Räpina Rahvalehe kaastööde ja kalendrisündmustest teatamise tähtaeg on 10. veebruar. (Ürituse nimi, toimumisaeg ja -koht, muu asjasse puutuv info.) Kaastöid Räpina Rahvalehte oodatakse aadressil rahvaleht@rapina.ee.

Kes täidavad ise aadressil kultuur.rapina.ee kalendrit, palun vähemalt ülalnimetatud vahemikus toimuvate sündmuste info panna üles 10. veebruariks (minule eraldi teatada pole tarvis).

Teilt saadud info alusel täiendan jooksvalt Räpina valla kodulehel asetsevat kalendrit (kultuur.rapina.ee), koostan Räpina Rahvalehes ilmuva kalendri.
Tähelepanu! Palun jälgige oma ürituste planeerimisel veebikalendrit aadressil kultuur.rapina.ee, et vältida toimumisaegade kattuvusi.

Anu-Cristine Tokko
haridus- ja kultuurispetsialist
Räpina Vallavalitsus
Tel +372 799 9511
GSM +372 514 2596
e-post: anu@rapina.ee

Ajaleht Veriora Valla Vaatleja ilmub 2017. aastal: märtsis,  juunis, septembris 
Alates DETSEMBRIKUUST 2017 Veriora ajalehte ei ilmu. 
Veriora valla ajalehe toimetus: Eva Morel
Materjalid,  kaastööd ajalehele palume saata elektroonselt e-posti aadressile: eva@veriora.rapina.ee

TÄHELEPANU!

Eakad sünnipäevalapsed alates 70. eluaastast, kes ei soovi, et järgmises valla ajalehenumbris Teie sünnipäev avaldatakse, palume sellest teatada hiljemalt ajalehe ilmumiskuu 1. kuupäevaks vallavalitsuse kantseleisse sekretäri telefonil 795 8333 või e-posti aadressil:  eva@veriora.rapina.ee

Samas palume ka sünni- ja surmateadete avaldamise mittenõusolekust lähedastel vallavalitsuse kantseleisse teada anda.

Avaldatud ajalehenumbrid 2017. aastal:

märtsikuu ajaleht

juunikuu ajaleht

septembrikuu ajaleht

Avaldatud ajalehenumbrid 2016. aastal:

detsembrikuu ajaleht

septembrikuu ajaleht

juunikuu ajaleht

märtsikuu ajaleht

Avaldatud ajalehenumbrid 2015. aastal:

märtsikuu ajaleht

juunikuu ajaleht

septembrikuu ajaleht

detsembrikuu ajaleht

Avaldatud ajalehenumbrid 2014. aastal:

märtsikuu ajaleht

juunikuu ajaleht

septembrikuu ajaleht

detsembrikuu ajaleht

© Veriora 2022 - Veriora.ee