Eelarve

Veriora valla eelarve menetlemise kord

Eelarved:

2017

Veriora valla 2017. aasta I lisaeelarve I lugemine (otsus)

Veriora valla 2017. aasta I lisaeelarve (eelnõu)

Seletuskiri 2017. aasta I lisaeelarve juurde

Veriora valla 2017. aasta eelarve – määrus

Veriora valla 2017. aasta eelarve

Veriora valla 2017. aasta  eelarve seletuskiri

Veriora valla eelarve 3 aasta võrdlustabel

 

2016

Veriora valla 2016. aasta I lisaeelarve I lugemine (otsus)
Veriora valla 2016. aasta I lisaeelarve (I lugemine)
Seletuskiri 2016. aasta I lisaeelarve juurde

Veriora valla 2016. aasta eelarve (vastuvõetud 28.01.16 määrusega)

Veriora valla 2016. aasta eelarve (I lugemine)
Võrdlustabel 3 aasta kohta
Veriora valla 2016. aasta eelarve seletuskiri


 

Veriora valla 2015. aasta I lisaeelarve I lugemine (otsus)
Veriora valla 2015. aasta I lisaeelarve (I lugemine)

Veriora valla 2015. aasta eelarve
Veriora valla 2015. aasta eelarve – määrus

Veriora valla 2015. aasta eelarve I lugemine – otsus
Veriora Vallavolikogu 29.01.2015 protokoll
Veriora valla 2015.a eelarve (I lugemine)

Võrdlustabel 3 aasta kohta
2015.a eelarve seletuskiri

Muudatusettepanekud
Alaliste komisjonide ühiskoosoleku protokoll


Veriora valla 2014. aasta eelarve I lugemine
Veriora valla 2014. aasta eelarve kinnitamine
Veriora valla 2014. aasta I lisaeelarve kinnitamine
Eelarve 2014 seletuskiri
Eelarve 2014

Veriora valla 2014. aasta I lisaeelarve I lugemine – otsus
I lisaeelarve (I lugemine)


Eelarvevorm 2013
Eelarve 2013 seletuskiri
Eelarve 2013 seletuskirja lisa


Eelarve 2012
Eelarve 2012 seletuskiri


Eelarve 2011


Eelarve 2010
Lisaeelarve I 2010
Lisaeelarve II 2010


Eelarve 2009
Lisaeelarve 2009
Lisaeelarve II 2009


Eelarve 2008


Eelarve 2007


Eelarve 2006


© Veriora 2021 - Veriora.ee