Töö korraldus Veriora perearstipraksises

Töö korraldus perearstipraksises.

 

Pereõde on iga pereliikme esmane nõustaja. Pereõde osutab iseseisvalt ja koos perearstiga õendusabi, mis seisneb patsientide nõustamisel, õpetamises ja juhendamises ning praktilise abi osutamises. Pereõde on kogu pere tervisemeeskonna liige, kes aitab tervist hoida ja taastada.

Mida pereõde teeb?

–          õpetab, nõustab ja juhendab Sind tervise edendamisel ja säilitamisel, haiguste ennetamisel ning haiguste korral

–          osutab Sulle haiguste korral abi

–          teeb koostööd teiste tervisemeeskonna liikmetega ning korraldab Sinu tervisedokumentatsiooni

Pereõe igapäevased tööülesanded:

–          planeerib ja koordineerib patsientide vastuvõttu

–          nõustab telefoni teel

–          nõustab esmaselt ägeda ja kroonilise haigestumise korral

–          teeb koduvisiite

Pereõde teeb vajalikke protseduure:

–          seob haavad ja annab kaasa juhised koduseks haavahoolduseks

–          vaktsineerib nii lapsi kui ka täiskasvanuid, vastab vaktsineerimisega seotud küsimustele

–          teostab kõrvaloputust

–          eemaldab puugi

–          teeb EKG ja mõõdab vererõhku

–          teeb süste, vereanalüüse ja palju muud

Pereõe iseseisvale vastuvõtule registreerudes teeme kindlaks Sinu abivajaduse, koostame tegevuskava ning saad nõu järgmistes küsimustes:

–          pereplaneerimine

–          rasedusaegne toimetulek ja pere ettevalmistamine lapse sünniks

–          vastsündinu esimene läbivaatus, perekonna nõustamine

–          imiku ja väikelapse arengu jälgimine

–          lapsevanemate nõustamine õnnetuste ja traumade ennetuseks

–          pere nõustamine puudega või haige pereliikmega toimetulekuks

–          toitumissoovitused tervise säilitamiseks ja taastamiseks

–          õige tervisekäitumine

–          vanusest tulenevate iseärasustega toimetulek ning pereliikmete nõustamine

 

Iseseisval vastuvõtul pereõde:

–          teeb tervisekontrolli erinevate tõendite vormistamiseks

–          kontrollib kroonilise haigusega patsiendi tervisenäitajaid ja suunab vajadusel perearsti vastuvõtule

 

Pereõde ei ületa oma pädevuse piire ja vajadusel konsulteerib kindlasti perearsti või teiste tervisemeeskonna liikmetega. Pereõde käib koos perearstiga igal aastal täienduskoolitustel, et olla kursis kõige kaasaegsemate tervishoiulahendustega.

 

Selleks, et paremini koostööd organiseerida, palume arvestada meiega ja teiste patsientidega ning planeerida oma visiit perearsti või pereõe juurde aegsasti. Palume arvestada sellega, et kõik täienduskoolitused toimuvad tööajast ning selle tõttu kabinetis töö on häiritud. Koduvisiite palume registreerida enne kella 11.00, kuna perearst teeb tööd kahes kabinetis. Muidugi, ei ole alati võimalik kohe telefonikõnet vastu võtta, proovige palun mõne aja pärast uuesti, mobiiltelefonile on võimalik saata sõnum. Perearstiga on võimalik konsulteerida ka interneti teel.

Meie andmed: Veriora kabineti telefon 7958395

Orava kabineti telefon 7956384

Perearsti mobiiltelefon 53325492, e-mail perearst@orava.ee

 

Julge ja usalda abi küsida, nii võib suurena tundunud probleem pisikeseks kahaneda. Tervis on sinu suurim varandus!

© Veriora 2021 - Veriora.ee