Talihooldus

Vastavalt Veriora Vallavolikogu 27.03.14 määrusele nr 7 „Veriora valla erateedel tasuta talvise teehoolduse tegemise kord“ tuleb esitada Veriora Vallavalitsusele 1. oktoobriks vormi kohane taotlus tasuta lumetõrje teenuse saamiseks (avalduse vorm).

• Tasuta lumetõrje teenust on õigus saada Veriora vallas asuva kinnistu omanikul, kaasomanikul või kinnistul asuvat majapidamist alalise elukohana kasutaval isikul, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri kohaselt registreeritud Veriora valda.

• Tasuta lumetõrje teenust on õigus saada Veriora vallas asuvatele erateedele, mis jäävad Veriora valla üldplaneeringu kohaselt hajaasustusalale ning kulgevad majapidamisteni, mida kasutatakse aastaringselt alalise elukohana.

• Eratee peab olema sellises seisukorras, et teel oleks võimalik lumetõrjet teostada ilma tehnikat kahjustamata.

• Teenust ei osutata erateele, mille pikkus on lühem kui 50 meetrit.

 

Valla avalikel teedel talihoolduse teostamine piirkondade kaupa :

1.  Leevi piirkonna talihoolduse teostaja Aare Ivask (tel. 5332 1069 );

2. Soohara piirkonna talihoolduse teostaja OÜ Saamuli (Tiit Mähar tel. 797 6012; 5656 1435);

3. Vändramaa piirkonna talihoolduse teostaja Heino Odras (tel. 5343 2062) ;

4. Kirmsi piirkonna talihoolduse teostaja FIE Istmar Salf  (tel. 515 8858).

© Veriora 2022 - Veriora.ee