Struktuur

Veriora Vallavolikogu

29.06.2017 otsuse  nr 23

LISA

 

Veriora Vallavalitsuse ametnike, töötajate  ja hallatavate asutuste töötajate

koosseisude struktuuri kinnitamine

 

 

  • 1. Veriora Vallavalitsuse struktuur.

 

(1) Juhid

 

1) vallavanem                             1,0 kohta;

2) vallasekretär                           1,0 kohta.

Kokku:                                      2,0 kohta.

 

(2) Tippspetsialistid

 

1) finantsspetsialist                       1,0 kohta;

2) maa- ja ehitusspetsialist            1,0 kohta;

3) majandusspetsialist                   1,0 kohta;

4) sotsiaalhoolekande spetsialist   1,0 kohta.

5) arendusspetsialist                      1,0 kohta.              

Kokku:                                          5,0 kohta.

 

(3) Spetsialistid

 

1) maakorraldaja                            0,50 kohta;

2) sotsiaaltööspetsialist                  1,0 kohta.  sh. lastekaitsespetsialist 0,5 kohta + 0,5 kohta Veriora Päevakeskuses)

3) noorsootööspetsialist                  1,0 kohta

Kokku :                                          2,5 kohta.

 

(4) Spetsialisti abi

1) sekretär-asjaajaja                        1,0 kohta;

2) raamatupidaja                             1,50 kohta;

Kokku:                                           2,5 kohta

 

(5)Töötajad:

1) koristajad                                    1,5 kohta;

2) majandustööline                          2,0 kohta ;

3) sotsiaalhooldaja                          2,0 kohta ;

4) kalmistuvaht                               1,0 kohta;

5) saunateenindaja                           0,8 kohta;

6) autojuht                                       1,0 kohta;

7) Leevi bussijaama koristaja          0,25 kohta;

8) Veriora bussijaama koristaja       0,25 kohta;

9) majahoidja Leevil                        1,0 kohta;

10) peakokk                                     1,0 kohta;

11) kokad                                         2,0 kohta.

 

Kokku:                                             12,8 kohta.

 

  • 2. Raamatukogude struktuur.

 

(1) Leevi raamatukogu

1) raamatukogu juhataja                  0,75 kohta.

 

 

(2) Veriora raamatukogu

1) raamatukogu juhataja                  1,0 kohta.

 

Kokku:                                            1,75 kohta.

 

  • 3. Veriora Valla Kultuur struktuur.

 

1) juhataja                                         1,0 kohta;

2) Veriora Valla Kultuur

koristaja Leevil                                 1,0 kohta;

3) Veriora Valla Kultuur

koristaja Vilustes                              1,0  kohta.

 

Kokku:                                             3,0 kohta.

 

  • 4. Välja jäetud.

 

  • 5. Välja jäetud.

 

  • 6. Välja jäetud.

 

 

  • 7. Leevi Hooldekodu struktuur.

 

1) juhataja                                   1,0 kohta;

2) perenaine                                0,50 kohta;

3) hooldaja                                  6,0  kohta;

4) kokk                                        1,50 kohta;

5) kütja                                        1,0 kohta;

6) kütja-kojamees                        1,0 kohta.

 

Kokku:                                         11,0 kohta.

 

 

© Veriora 2021 - Veriora.ee