Palgaandmed

Veriora Vallavalitsuse ja allasutuste palgajuhend

 

Ametiisikute palgaandmed 2007

Ametiisikute palgaandmed 2008

Ametiisikute palgaandmed 2009

Ametiisikute palgaandmed 2010

Ametiisikute palgaandmed 2011

Ametiisikute palgaandmed 2012

Ametiisikute palgaandmed 2013

Ametiisikute palgaandmed 2014

Vastavalt avaliku teenistuse seaduse § 119 avalikustatakse alates 2015. aastast ametnike palgaandmed avaliku teenistuse kesksel veebilehel.

© Veriora 2021 - Veriora.ee