Majandusaasta aruanne

Majandusaastate aruanded:

Veriora valla 2016. aasta majandusaasta aruanne

Veriora valla 2016. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Revisjonikomisjoni hinnang 2016. aasta majandusaasta aruandele

Sõltumatu vandeaudiitori aruanne

Veriora valla 2015. aasta majandusaasta aruanne
Veriora valla 2015. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
Revisjonikomisjoni hinnang 2015. aasta majandusaasta aruandele
Sõltumatu vandeaudiitori aruanne

Veriora valla 2014. aasta majandusaasta aruanne
Veriora valla 2014. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
Revisjonikomisjoni hinnang 2014. aasta majandusaasta aruandele
Sõltumatu vandeaudiitori aruanne

Veriora valla 2013. aasta majandusaasta aruanne
Veriora valla 2013. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Veriora valla 2012. aasta majandusaasta aruanne
Veriora valla 2012. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Majandusaasta aruanne 2011
Vallavalitsuse protokolliline otsus majandusaasta aruanne 2011 heakskiitmise kohta

Majandusaasta aruanne 2010

Majandusaasta aruanne 2009

Majandusaasta aruanne 2008

Majandusaasta aruanne 2005

Majandusaasta aruanne 2007

Majandusaasta aruanee 2006

© Veriora 2022 - Veriora.ee