Ühisveevärk ja –kanalisatsioon

Veriora Vallavolikogu 30.03.2017 otsusega nr 5 suunati Veriora valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2017-2028 eelnõu AVALIKULE VÄLJAPANEKULE:

Veriora valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2017-2028 eelnõu


Veriora valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava 2010-2022

Veriora valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumise ja selle kasutamise eeskiri

© Veriora 2021 - Veriora.ee