Jäätmemajandus

Meeldetuletus!

Veriora Vallavalitsus palub korraldatud jäätmeveost vabastatud isikutel esitada 20.01.2016 uus kirjalik kinnitus,et kinnistul ei ole aasta jooksul elatud või kinnistut ei kasutata.

Veriora  Jäätmejaama  lahtioleku ajad:

  • E, K, R           13.00-18.00
  • L                      9.00 – 13.00

 

JÄÄTMESEADUS

Veriora valla jäätmehoolduseeskiri

Veriora vallas omab korraldatud olmejäätmete veoks ainuõigust  AS Eesti Keskkonnateenused.

Jäätmeseadusest tulenevalt loetakse kõik Veriora valla haldusterritooriumil asuvate suvilate ja elamute omanikud  korraldatud jäätmeveoga liitunuks.

© Veriora 2021 - Veriora.ee