Hanked

KÄIMASOLEVAD HANKED
Veriora valla teede remont 2017
dokumendid:
Leevi Rahvamaja spordisaali II korruse väljaehitamine
dokumendid:
Veriora valla tgeederemont
dokumendid:

LÕPPENUD HANKED

Väikebussi ostmine

dokumendid:

1.Veriora valla teede remont 2016
1.1 Tsolgo tee teetööde kirjeldus
 1.1.1 Tsolgo tee asendiplaan
1.2 Vändra tee teetööde kirjeldus
1.2.1 Vändra tee asendiplaan
1.3 Tammi tee teetööde kirjeldus
1.3.1 Tammi tee asendiplaan
1.4 Pahtpää-Sulengo tee teetööde kirjeldus
1.4.1 Pahtpää-Sulengo tee asendiplaan
1.5 Musting-Salf tee töömahtude kululoend
1.5.1 Musting-Salf tee töömahtude tabel
2. Sõiduauto soetamine
2.1 HD Lisa 1 Sõiduki tehniline kirjeldus
2.2 HD Lisa 2 Vorm II Lihthankes osalemise avaldus
2.3 HD Lisa 2 Vorm I Kinnitus lihthankest kõrvaldamise aluste puudumise kohta
3. Veriora valla teede remont 2015
4. Veriora paisjärve puhketsooni I etapp
5. Veriora valla teede talvine lumesahkamine 2015-2017
5.1 HD Lisa 1

6. Talitööde teostamise hange (Leevi piirkond)

7. Veriora valla teede remont 2015

8.Veriora valla teede remont 2015-2
8.1 Jäätmejaama tee nr 8790032 pindamine ja Noortekeskuse parkla ehitus
8.2 Tee nr 8790008 Purge tee remont


RIIGIHANKED

Veriora Vallavalitsuse korraldatavad riigihanked avaldatakse riigihangete registris ja teade selle kohta avaldatakse kodulehel.

Alla riigihanke piirmäära jäävate hangete (lihthanked) teated pannakse kodulehele üles jooksvalt.

Avaldatud hankeid arhiveeritakse riigihangete registris.

© Veriora 2022 - Veriora.ee