Dokumendiregister

Asutuse dokumendiregister on digitaalselt peetav andmekogu.

Dokumendiregistris registreeritakse asutusele saabunud ja asutusest väljasaadetavad dokumendid saabumise või väljasaatmise päeval või sellele järgneval tööpäeval, asutuses koostatud ja allkirjastatud õigusaktid nende allakirjutamise päeval ja sõlmitud lepingud. Dokumendiregister on avalik seaduses sätestatud ulatuses.

Dokumendiregistri avalik vaade

© Veriora 2022 - Veriora.ee