Detailplaneering

KEHTESTATUD DETAILPLANEERINGUD:

Veriora aleviku Vahemetsa maaüksuse detailplaneeringu (kehtestatud Veriora Vallavolikogu 30.03.2017 otsusega nr 6) dokumendid:

Veriora aleviku Veriora järveäärse puhkeala laiendamise detailplaneering


Veriora pargi maa-ala detailplaneeringu (kehtestatud Veriora Vallavolikogu 29.03.2012 määrusega nr 5) dokumendid:

© Veriora 2021 - Veriora.ee