Räpina Rahvalehest

ALATES JAANUARIKUUST 2018 SAAVAD ENDISE VERIORA VALLA INIMESED KAASTÖID SAATA RÄPINA RAHVALEHELE

 

Räpina Rahvaleht

Kooli 1, 64504 Räpina 

Toimetaja Vaike Tammes

rahvaleht@rapina.ee
Taskutelefon +372 515 9271

Toimetaja vastuvõtt on neljapäeviti kell 10-14 Räpina Vallavalitsuses (kabinet 215). Suvekuudel (juuni, juuli, august) toimetaja vastuvõtt kokkuleppel.

 

Räpina Rahvaleht ootab kaastöid iga kuu 10. kuupäevaks!

Reklaami ja kuulutuste avaldamine Räpina Rahvalehes (alus: Räpina Vallavalitsuse 10.05.2016 korraldus nr 267)
1. Räpina Rahvalehes avaldatavate kuulutuste ja reklaamtekstide hinnad on järgmised:

1.1. Väike kuulutus (maht 8 x 4 cm): eraisikule 1,60 eurot; juriidilisele isikule 6,40 eurot;
1.2. Keskmine kuulutus (maht 8 x 8 cm): eraisikule 3,20 eurot; juriidilisele isikule 12,80 eurot;
1.3. Suur kuulutus (maht 8 x 16 cm): eraisikule 6,40 eurot; juriidilisele isikule 25,60 eurot;
1.4. Juriidilise isiku eriline ärikuulutus (maht 17 x 17 cm) 32 eurot.

2. Räpina valla avalikes huvides avaldatavad teated ja kuulutused, sh kolmanda sektori ja valla hallatavate asutuste kuulutused avaldatakse tasuta.
3. Räpina vallas tegutsevatel ettevõtetel võimaldatakse avaldada 1 kord kvartalis tasuta reklaamtekst mahus kuni 8 x 16 cm.

© Veriora 2021 - Veriora.ee