Valdade ühinemine

Meeksi, Räpina  ja Veriora vallad kinnitasid 28.12.2016 Viluste Põhikoolis toimunud ühisvolikogu tulemusena ühehäälselt ühinemislepingu. Uus omavalitsus tekib pärast 2017. a kohaliku omavalitsuse volikogu valimisi.

Valdade ühinemisel tekib uus Räpina vald pindalaga 609, 67 km², kus elab ca 6 750 inimest. Valla keskuseks saab Räpina linn. Ka kunagine Räpina kihelkond moodustus põhiosas ühinemisotsuse teinud kolmest vallast.

Ühinemisleping
Seletuskiri
Kaart
Investeeringute kava 2018-2021
Juhtimisstruktuur
Majandusaasta aruanded
Veriora
Räpina
Meeksi
Ettepanekute õiend

© Veriora 2021 - Veriora.ee